Hướng Nhà Tốt Nữ Mậu Thân

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nữ Mậu Thân 1968

Gia chủ thuộc Đông tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Mậu Thân – Đất trạch thổ (Đất làm nhà) Quẻ trạch: Khảm (Đông tứ trạch) Hướng nhà Hướng tốt (Đông tứ trạch)