Hướng Nhà Tốt Nam Mậu Thân

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nam Mậu Thân 1968

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Mậu Thân – Đất trạch thổ (Đất làm nhà) Quẻ trạch: Khôn (Tây tứ trạch) Hướng nhà Hướng tốt (Tây tứ trạch)