Xem nữ tuổi Mậu Thân 1968 hợp với chồng tuổi nào

Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.

Năm sinh của vợ: 1968
Năm âm lịch: Mậu Thân
Ngũ hành:Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Mậu Thân của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Mậu Thân lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Nam tuổi Mậu Thân kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam nữ bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, làm có tiền cũng đều tiêu hao, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo, ngày sau sẽ ấm no.
Nam tuổi Đinh mùi kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, có địa vị và danh giá, tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi Bính ngọ kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, làm ăn hay lo tính nhiều việc được dễ dàng, có số nuôi con nuôi, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi Giáp thìn kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, tuy nhiên lúc ban đầu cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp.
Tuổi mậu thân nên lấy chồng tuổi gì

Nam tuổi Quý mão kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi Nhâm dần kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có danh giá và địa vị trong xã hội, được nhiều người yêu mến, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ có cuộc sống ấm no.
Nam tuổi Tân sửu kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn được dễ dàng, có địa vị trong xã hội, được nhiều người yêu mến, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
*Tuổi Mậu Thân lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Ất Tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Canh tý kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân (Nam hơn nữ 8 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Kỷ Hợi kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm(Tuyệt Mạng)
Nam tuổi Canh tuất kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân (Nữ hơn nam 2 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Tân hợi kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
*Tuổi Mậu Thân nên lấy chồng năm nào

Nữ tuổi Mậu Thân kỵ cưới chồng vào các năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.
Nam tuổi Mậu Thân kỵ cưới vợ vào các năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có đôi bạn kết hôn vào những năm trên thì hay nảy sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi Mậu Thân sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch, âm lịch trong đời hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi Mậu Thân khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.
Nữ tuổi Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và tháng 5 âm lịch thì thường có số Lưu Phu(số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nam tuổi Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 và tháng 12 âm lịch sinh thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Còn nếu sinh vào tháng 3 và tháng 6 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *