màu đá nào thích hợp với nữ tuổi mậu thân

Xem màu trang sức, đá quý hợp phong thủy tuổi nam Mậu Thân 1968

Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: Đeo đá phong