nam sinh năm 1968 hợp với màu xe nào

Xem màu xe phong thủy hợp tuổi nam Mậu Thân 1968

Vậy nam tuổi Mậu Thân hành Thổ đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1968 – Năm sinh âm lịch: Mậu Thân – Mạng: Nam – Mệnh cung Cấn – thuộc hành Thổ – Mệnh Thổ Các nhà Phong thủy học cho