tuổi mậu thân 1968 nam mạng hợp với đá màu nào

Xem màu trang sức, đá quý hợp phong thủy tuổi nữ Mậu Thân 1968

Người nữ sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ sinh năm Mậu Thân 1968 có bản mệnh thuộc mạng Thủy nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: